Andrzej Myjak
+48 504 45 45 55
amyjak@o2.pl

Doradca techniczny:
+48 531 203 645

Specjalista ds ustalenia przyczyn zawilgocenia:
mgr inż. mykolog
+48 509 804 318

WEBAC: Uszczelnianie betonu Remonty budowlane - Śląsk izoforum.pl - Forum o hydroizolacjach

Nasza firma oferuje szereg usług związanych z hydroizolacją takich jak:

  • izolacje poziome fundamentów (tj.wykonanie odwiertów, wtłoczenie pod ciśnieniem żywic i odcięcie podciągów wodnych oraz wzmocnienie fundamentów)
  • uszczelnianie zbiorników wodnych, kanałów, studni, piwnic itp. obiektów wymagających hydroizolacji, tynki renowacyjne
  • naprawa rys i pęknięć
  • izolacje, hydroizolacje fundamentów, piwnic
  • izolacja mokrych powierzchni
  • likwidacja pleśni
  • hydroizolacja tarasów, balkonów, dachów, instalacji kanalizacyjnych, powłoki posadzkowe
  • uszczelnianie dylatacji i inne
Przed przystąpieniem do pracy korzystamy z opinii eksperta mykologa.
Bazujemy na produktach firmy KÖSTER BAUCHEMIE AG., producencie produktów o najwyższej jakości, skuteczności i zarazem przyjaznych dla środowiska. Przykładami obiektów na świecie gdzie wykorzystano produkty firmy KÖSTER BAUCHEMIE AG. to : Durham Bulls Athletic Park, Pentagon, a w Polsce Ocynkownia Polimex Mostostal w Siedlcach.

Wykonujemy prace na terenie całej Polski.