Iniekcja siłowa (klejenie rys i pęknięć)

Siły powodujące ruch podłoża są odpowiedzialne za powstawanie w budynkach różnego rodzaju rys i pęknięć. O ile powstałe uszkodzenia nie zagrażają użytkownikom danego obiektu, stosowana jest tak zwana iniekcja siłowa, czyli wypełnienie szczelin żywicą epoksydową. 

Przy poważniejszych zniszczeniach konieczne mogą okazać się inne wzmocnienia konstrukcyjne z wykorzystaniem prętów stalowych lub pali i profilów węglowych. Podjęcie odpowiednich działań zależy od skali uszkodzenia i jego wpływu na konstrukcję budynku. Powstające rysy i pęknięcia poza walorami estetycznymi, negatywnie wpływają także na jakość całej konstrukcji. Aby jednak móc rozpocząć działania iniekcji siłowej, proces osadzania się budynku musi się całkowicie zakończyć. W przeciwnym razie działania specjalistów mijają się z celem, ponieważ ruchy podłoża spowodują kolejne spękania i uszkodzenia, które na nowo należy wypełnić.

Profesjonalna iniekcja siłowa, czyli klejenie rys i pęknięć

Usługę uzupełniania uszkodzeń powstałych w wyniku osadzania się budynku wykonuje się za pomocą żywicy epoksydowej, która zapewnia najlepsze rezultaty. Iniekcja siłowa jest niezbędnym działaniem, jakie należy podjąć w przypadku wystąpienia różnego rodzaju uszkodzeń, szczególnie w obrębie fundamentów czy stropów. Jakakolwiek usterka wynikająca z błędnie przygotowanego projektu, nieodpowiedniej realizacji lub po prostu ruchów podłoża czy nadmiernej eksploatacji, może doprowadzić do kolejnych, znacznie poważniejszych uszkodzeń, które mogą być realnym zagrożeniem dla użytkowników obiektu. Usuwanie takich usterek wymaga znacznie poważniejszych działań i jest dużo bardziej kosztowne. Dlatego warto skupić się na zabezpieczaniu obiektu od początku występowania jakichkolwiek wad.

Iniekcję siłową rozpoczyna się od powiększenia uszkodzeń przy pomocy szlifierki na głębokość około ½ jej grubości.

Następnym krokiem jest nacięcie rysy w poprzek. Ostatnim elementem tego procesu jest dokładne odpylenie i odkurzenie szczeliny. Dopiero po wykonaniu powyższych czynności usterkę można wypełnić żywicą epoksydową, która charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością oraz przyczepnością. Dzięki swoim właściwościom jest najczęściej stosowanym materiałem do zabezpieczania budynków przed powstawaniem kolejnych uszkodzeń.

Skontaktuj się
z nami